• Studia podyplomowe

  Akademia Przywództwa

Opis studiów

Akademia Przywództwa to studia podyplomowe, kształcące LIDERÓW NOWOCZESNYCH ORGANIZACJI, w których PRZEWODZENIE, WSPÓŁPRACA, SZACUNEK, PASJA, ASPIRACJE mają zastępować stare zasady zarządzania oparte na nakazach i systemie autokratycznym, które w na obecnym rynku już nie przynoszą spodziewanych efektów.

Do kogo kierowane są studia


Program studiów przeznaczony jest DLA WSZYSTKICH MENADŻERÓW chcących usystematyzować, odświeżyć i udoskonalić swoje kompetencje przywódcze oraz DLA OSÓB, KTÓRE DOPIERO WCHODZĄ W ROLĘ KIEROWNICZĄ i chcą rozpocząć PROFESJONALNIE ZAPLANOWANY PROCES ROZWOJU zmierzający w tym kierunku.


Cel i korzyść dla uczestników

 

Celem głównym studiów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i nabycie przez nich kluczowych, praktycznych umiejętności pozwalających im skutecznie i motywujący sposób przewodzić zespołom pracowników. Uczestnicy tych studiów podczas kolejnych zajęć będą rozwijali umiejętności, które POZWOLĄ STAĆ SIĘ LIDERAMI małych i wielkich społeczności – zarówno w biznesie, jak i poza nim. Będą pracować nad rozwojem swojego własnego potencjału, osobowości, intelektu, jak również poznają metody wywierania konstruktywnego wpływu na innych.

Praktyczne warsztaty

Podczas 200 GODZIN PRAKTYCZNEGO WARSZTATU menadżerowie uzyskają kompetencje m.in. w zakresie:

Motywowania pozafinansowego

Coachingu i mentoringu

Ocen pracowniczych

Rozwiązywania konfliktów

Zarządzania czasem

Zarządzania zmianami

Wystąpień publicznych

POBIERZ BEZPŁATNĄ KSIĄŻKĘ 
CZYM JEST PRZYWÓDZTWONarzędzia i metody zarządzania

Poszczególne bloki tematyczne będą wzbogacone o SPOTKANIA Z DOŚWIADCZONYMI PRAKTYKAMI BIZNESU – liderami, którzy dzięki doświadczeniu i charyzmie potrafili dokonać niezwykłych osiągnięć w zarządzanych przez siebie organizacjach. Podzielą się oni swoją wiedzą i strategiami sukcesu. Program studiów jest przygotowany w taki sposób, by większość czasu, tj min. 80% zajęć poświęconych było na ĆWICZENIA i WARSZTAT doskonalenia umiejętności przywódczych. Na teorię i ogólne zasady przeznaczone jest około 20% czasu.

Program studiów

 • określenie cech, zachowań i postaw dobrego lidera
 • analizę własnych zasobów jako przywódcy
 • wyodrębnienie własnego, indywidualnego stylu przewodzenia
 • przystosowanie stylu zarządzania tak, aby zmaksymalizować własną wydajność oraz efektywność swojego zespołu
 • metod delegowania zadań i uprawnień
 • zidentyfikowanie sposobów reagowania na stres i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • zasad przekazywania informacji służbowych
 • dopasowywania formy komunikatu do typu rozmówcy
 • udzielania konstruktywnej krytyki
 • asertywnej postawy w sytuacjach trudnych
 • prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami
 • jakich błędów unikać w komunikacji z podwładnymi
 • podstawy psychologii motywacji
 • najczęstsze błędy menadżerskie skutkujące demotywacją pracowników
 • najczęściej stosowane techniki i narzędzia motywacji finansowej i pozafinansowej
 • umiejętności budowania zaangażowania u pracowników
 • własny potencjał i czynniki sprzyjające rozwijaniu swojej determinacji do osiągania celów
 • metody automotywacji
 • klarowne określenie czym jest, a czym nie jest coaching
 • odpowiedź, kiedy i w jakich sytuacjach warto stosować ten model wspierania rozwoju
 • wiedzę i umiejętność stosowania podstawowych narzędzi pracy coacha
 • rozwój swoich umiejętności przywódczych w oparciu o metody coachingowe
 • zmianę postrzegania swojej funkcji przywódcy z nakazowej i kontrolującej, na motywującą i wspierającą pracowników w ich rozwoju
 • narzędzia zarządzania w oparciu o podejście coachingowe i mentoringowe
 • plan wdrożenia podejścia coachingowego w swojej pracy jako menadżera
 • nauczysz się rozpoznawać sygnały zwiastujące zmianę
 • zaczniesz postrzegać zmiany jako punktu zwrotny dla rozwoju zespołu
 • nabędziesz świadomości zmian wynikających z etapów rozwoju zespołu
 • nauczysz się przygotowywać pracowników do zmiany
 • będziesz potrafił/a zadbać o skuteczną komunikację w procesie zmian
 • rozwiniesz kompetencje lidera pozwalające na optymalne przeprowadzenie przez nią zespołu
 • metod diagnozowania konfliktów
 • strat i zysków wynikających z konfliktów
 • stylów i preferencji osobowościowych do rozwiązywania konfliktów
 • skutecznych sposobów rozwiązywania kwestii spornych między pracownikami
 • dynamiki emocji pojawiających się podczas konfliktu i sposobów radzenia sobie z nimi
 • sposobów zapobiegania konfliktom
 • najczęstsze błędy w organizacji swoich zadań
 • sposoby analizy „złodziei" czasu
 • metody ustalania priorytetów
 • własny styl organizacji dnia pracy, służący optymalizacji jej efektów
 • zasady sprawnego prowadzenia spotkań
 • poznanie metod diagnozowania problemów
 • przećwiczenie praktycznych metod rozwiązywania problemów dzięki technikom indywidualnym i grupowym
 • nauka wykorzystania technik kreatywnych w poszukiwania rozwiązań
 • poznanie technik oceny tych rozwiązań i procesu podejmowania decyzji
 • samoświadomość autoprezentacyjną dzięki ćwiczeniom z kamerą video
 • wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przekazie
 • angażowanie słuchaczy do dyskusji i inspirowanie ich do refleksji
 • radzenie sobie z tremą prezentacyjną (wg badań z jednym z najczęstszych stresów, jakim poddany jest człowiek)
 • kluczowe założenia systemów ocen w organizacji
 • metody oceny kompetencji
 • funkcje rozmowy okresowej
 • psychologiczne uwarunkowania osób podlegających procesowi oceny
 • błędy w procesie oceny, których należy unikać
 • strukturę i sposób prowadzenia rozmowy okresowej z pracownikiem w motywujący sposób
 • różnice pomiędzy zarządzaniem operacyjnym i strategicznym
 • metody określania wizji, misji i celów długoterminowych organizacji/zespołu
 • metody operacjonalizacji strategii i przekładania ich na cele cząstkowe
 • zasady tworzenia i wdrażania strategii
 • zasady przewidywania ewentualnych przeszkód i przygotowywania się na nie

Dodatkową korzyścią studiów będzie wzbogacenie poszczególnych bloków o udział praktyków, doświadczonych menadżerów którzy opowiedzą m.in:

 • czym jest przewodzenie w praktyce
 • o swoich sukcesach i porażkach
 • o pułapkach i szansach stojących na drodze każdego przywódcy
 • o tym wszystkim, czego nie nauczą podręczniki

Kadra

Dorota Dańczak-Król

Dorota Dańczak-Król

Trener, coach, manager projektów, konsultant, doradca handlowy w firmach szkoleniowo-coachingowych. Z wykształcenia prawnik, studia ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998r. pracowała w Kancelarii Prawniczej „CAVERE” w Warszawie kolejno jako asystent radcy prawnego a następnie jako prawnik.

Specjalizowała się w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego (windykacja należności), praw autorskiego, prawa handlowego. Dorota Dańczak-Król była odpowiedzialna za kontakty z Klientami kancelarii, sądami, urzędami, notariuszami. Prowadziła również szkolenia dla współpracowników i wybranych Klientów.

Od 2007 roku Dorota Dańczak-Król pracuje jako trener, coach przedstawiciel handlowy, manager projektów, konsultant min. w badaniach „tajemniczy klient” i doradca handlowy w firmach szkoleniowo-coachingowych.

Jako trener Dorota Dańczak-Król prowadzi szkolenia z zakresu: sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej, obsługi klienta, obsługi reklamacji, rozmów z trudnymi klientami, asertywności, komunikacji interpersonalnej, strategii rozwiązywania konfliktów, sztuki prezentacji i autoprezentacji w tym radzenia sobie ze stresem, technik miękkiej windykacji, umiejętności coachingowych w pracy menedżera, umiejętności kierowania zespołem oraz miękkich umiejętności menedżerskich.

Dorota Dańczak-Król zrealizowała ponad 4000 godzin szkoleń i warsztatów.

Dorota Dańczak-Król prowadziła szkolenia zamknięte dla: PZU SA, BGŻ SA, Biuro Informacji Kredytowej SA, RWE STOEN SA, ABC Data, Poczta Polska, Diecezja Warszawska, Pragma Inkaso SA, SKANSKA, Bank Gospodarstwa Krajowego SA, Abbott Sp. z o.o., Termet SA, Polska Akcja Humanitarna, XTB, De Lage Landen, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, PWiK i Wodociągi Kieleckie, Wodociągi Tarnowskie Góry, Gegenbauer Polska, Huta Celsa Ostrowiec, OSRAM SA., Zabrzańska i Głogowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rhenus Logistic, Ford – Autoryzowany Dealer i Serwis, Roche Polska Sp. z o.o., Bbraun Aesculap Chifa Sp. z o.o., DAX Cosmetics i SKANSKA.

Dorota Dańczak-Król prowadziła również liczne szkolenia otwarte min dla pracowników: PZU SA, PKO SA, WARS SA, Leroy Merlin, Carrefoure, Eurozet SA, WURTH i wielu innych.

Jako coach Dorota Dańczak-Król prowadzi indywidualne i grupowe sesje biznes oraz life coachingu w procesie wspomagania rozwoju oraz realizacji celów osobistych i biznesowych dla managerów w korporacjach oraz właścicieli firm. Zajmuje się również coachingiem on-job dla handlowców, managerów i pracowników działów obsługi klienta, prowadzi coaching branżowy dla prawników.

Prowadzi warsztaty, których celem jest np. wypracowanie nowych strategii rozwojowych dla firmy/oddziałów, zmotywowanie pracowników do wprowadzania zmian w życie, oswojenie pracowników ze zmianami w organizacji, rozwiązanie konfliktu między działami, integracja. Pracuje metodami coachingowymi.

Dorota Dańczak-Król interesuje się również familly i parents coachingiem, pracując indywidualnie i grupowo z młodzieżą, dziećmi i rodzicami.

Anna Macidłowska

Anna Macidłowska

Doświadczenie zawodowe zdobyła łącząc praktykę ciągłego doskonalenia procesów HR w firmie produkcyjnej z doświadczeniem strategicznej roli HR European Managera w międzynarodowej organizacji z branży finansowej. Obecnie Członek Zarządu Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. odpowiedzialna za HR, zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska.


Trener, coach, lider, praktyk NVC. Od kilkunastu lat związana z rozwojem ludzi i organizacji.

Anna Macidłowska była liderem wielu projektów z obszaru HR między innymi z zakresu transformacji kultury organizacyjnej oraz wdrażania systemów zarządzania kompetencjami. Prowadziła również projekty rozwojowe indywidualne i dla zespołów, wdrażała różnorodne systemy motywacyjne.

Jej misja to bycie niewyczerpywalnym źródłem inspiracji dla siebie i innych na drodze rozwoju osobistego. Anna Macidłowska dzieli się wiedzą i doświadczeniami prowadząc szkolenia z zakresu komunikacji, rozwoju umiejętności menedżerskich, przywództwa i budowania zespołu. Jest też specjalistą w obszarze szkoleń merytorycznych z zakresu narzędzi i systemów HR.


Anna Macidłowska realizowała projekty szkoleniowe zarówno dla klientów biznesowych, organizacji pozarządowych, jak i klientów indywidualnych.

Towarzyszy ludziom w zmianie prowadząc business-coaching i life-coaching zgodnie z kodeksem etycznym EMCC.


Anna Macidłowska pracuje z pasją, w życiu i relacjach kieruje się empatią.

Marcin Mydlak

Marcin Mydlak

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Norman Benett Academy. Coach, Trener, Konsultant HR. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Pracuje projektowo. Doradza firmom we wdrażaniu rozwiązań systemowych, których celem jest wsparcie zarządzania pracownikami.


Dodatkowo Marcin Mydlak prowadzi treningi i warsztaty wzmacniające rozwój indywidualny. Ponadto prowadzi indywidualne sesje coachingowe zgodnie z kodem etycznym European Mentoring & Coaching Council. Współpracując z managerami HR specjalizował się we wdrażaniu rozwiązań opartych o modele kompetencji. Był kierownikiem lub uczestnikiem zespołów projektowych, które: wprowadzały i modyfikowały modele kompetencji; wdrażały systemy oceny okresowej oraz opisów stanowisk pracy; tworzyły strategie HR dla organizacji; budowały ścieżki karier etc. Znaczącą częścią doświadczeń jest także diagnoza kompetencji metodą AC/DC.


Marcin Mydlak prowadzi zajęcia procesowo podążając za grupą oraz ich potrzebami. Umiejętnie równoważy potrzeby grupy z celami stawianymi przez Sponsorów projektu. W swojej pracy posługuje się metaforami, pytaniami granicznymi oraz treningiem umiejętności. Preferuje pracę warsztatową (trening) bazujący na osobistych zasobach uczestników szkoleń.


Marcin Mydlak szczerze wierzy z moc osobistej zmiany. Angażując uczestników szkoleń do wspólnej pracy odwołuje się do doświadczeń mentorów i mistrzów z jakimi miał okazję pracować.


Marcin Mydlak realizował projekty m.in. dla BAT Polska, Grupa PZU, Konsberg, T-mobile, Poczta Polska, PKP IC, Luxmed, Bilfinger, Cemex, PGNiG (spółki zależne), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Małgorzata Łozińska

Małgorzata Łozińska

Psycholog, HR-owiec, trener, coach. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu. W 2015 roku ukończyła w Norman Benett Academy kurs coachingowy i uzyskała tytuł Coacha Praktyka Biznesu wg standardów European Mentoring & Coaching Council. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej. Od ponad 5 lat pracuje jako konsultant HR i trener. Zaangażowana w realizację projektów doradczych i rozwojowych w zakresie zarządzania ludźmi i podnoszenia ich kompetencji w miejscu pracy.


Specjalizuje się w budowaniu modeli kompetencyjnych oraz w tworzeniu narzędzi HR na bazie kompetencji, opisach stanowisk pracy, rekrutacji w oparciu o wywiady behawioralne, próbki pracy i Assessment Center, diagnozie kompetencji poprzez sesje Development Center, projektowaniu działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, wdrażania systemów ocen okresowych.


Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla pracowników działów HR (metodologia ACDC, projektowanie ścieżek rozwoju, wywiady behawioralne, ocena okresowa), oraz szkolenia rozwijające kompetencje pracowników i menedżerów i podnoszące efektywność pracy (m.in. efektywna komunikacja interpersonalna, asertywność, współpraca w zespole, delegowanie, informacja zwrotna, zarządzanie zespołem).


Jako coach pomaga Klientom w osiągnięciu zakładanych celów i efektów, zawsze w poszanowaniu ich unikalnej mapy i w dbałości o ekologię celu. Poprzez dobór odpowiednich narzędzi i technik pomaga Klientom bezpiecznie dotrzeć do ważnych dla nich odpowiedzi. Wykorzystuje metody coachingowe podczas pracy indywidualnej a także w czasie grupowych warsztatów.


Klienci cenią ja za wnikliwą diagnozę potrzeb interesariuszy projektów rozwojowych, staranne przygotowanie programu, swobodną atmosferę na zajęciach, oraz uważność na uczestników.


W ciągu kilkunastu lat pracy, miała przyjemność pracować dla branży medycznej, farmaceutycznej, produkcyjnej, kolejnictwa, retailu, gazowniczej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, sektora publicznego i fundacji humanitarnej.

Prywatnie jest pasjonatką rękodzieła. Tworzy ceramikę, szyje, szydełkuje, tka. Uczy się wciąż nowych technik i uczy innych. Ma misję budzenia w ludziach kreatywności, która drzemie w każdym. Oprócz twórczości, jej miłością są psy.

Piotr Mikosik

Piotr Mikosik

Trener zarządzania, coach posiadający międzynarodowy certyfikat ICC (International Coaching Community). Specjalizuje się z rozwoju umiejętności przywódczych, kreatywności i podejmowaniu decyzji, rozwoju zespołów. Pracuje głównie metodami warsztatowymi, w tym przede wszystkim w formie coachingu zespołowego, gdyż taka metoda pozwala na najpełniejsze uwolnienie potencjału tkwiącego z zespole jak i w każdym z jego członków. Tymi metodami pracował m.in. dla kadr menedżerskich hotelu Sheraton, Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, KGHM, w którym wraz z zespołem współpracujących trenerów przeszkolił 280 kierowników i dyrektorów. Poza kadrą menedżerską przedsiębiorstw szkolił kierownictwo instytucji publicznych jak np. przedstawicieli władz administracji lokalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego czy nauczycieli i dyrekcję 19 szkół województwa łódzkiego .


Ponadto od 18 lat jest nauczycielem akademickim, naukowo zajmuje się metodami zwiększania efektywności w organizacjach. Doświadczenie biznesowe zdobywał między innymi jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej IMPAC SYSTEMS oraz jako członek zarządu firmy w branży IT – Intercon. Założyciel i trener na studiach podyplomowych z coachingu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (WSM) oraz na Uniwersytecie Łódzkim, a także na studiach podyplomowych dla trenerów biznesu założonych w WSM. Interesuje się fotografią i teoria wojny.

Joanna Czarnecka

Joanna Czarnecka

Pedagog, Terapeuta, coach, trener, mediator, arteterapeuta.


Jako Coach, Trener i Terapeuta posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeńzwiązanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów. Jest autorką wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Twórca, koordynator i szkoleniowiec Projektu "Synergia Zasobów" - cykl szkoleń wzmacniających i rozwijających kompetencje i zasoby osób pracujących z ludźmi od strony edukacyjno – wychowawczo - terapeutycznej. Autorka tekstów metaforycznych i terapeutycznych. Jako Przewodnicząca Wrocławskiego Klubu Coacha propaguje dojrzałe i etyczne standardy w nurcie Coachingu.


Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad kreatywnym myśleniem u jednostki i zespołów. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Pracowała jako arteterapeuta i socjoterapeutka (obecnie udziela sesji diagnostyczno terapeutycznych). Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej.

 

 

Dorota Wójcik-Kośla

Dorota Wójcik-Kośla

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie wykładowca, prowadzi zajęcia na ww. uczelniach z następujących przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Zarządzanie międzynarodowe oraz Gry kierownicze - Certyfikat – Marketplace trainer certificate –Styczeń 2005

 

 

Posiada duże doświadczenie praktyczne zarówno na samodzielnych stanowiskach specjalisty (ds. marketingu, ds. form finansowania i innych) oraz menedżerskie uzyskane na stanowiskach: kierownik działu, dyrektor w przedsiębiorstwach handlowych. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczna współpracuje z firmami w zakresie szkoleń.

 

 

 

 

Oprócz pracy dydaktycznej i działalności szkoleniowej czynnie rozwija się naukowo: udział w badaniach naukowych, autor rozdziałów w pozycjach książkowych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz liczne publikacje artykułów w czasopismach. Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii i Centrum Etyki Biznesu przy Polskiej Akademii Nauk oraz Członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Izabelin.

 

 

Partnerzy

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Curriculum Vitae

Opłaty

 • opłata wpisowa: 300 zł
 • jednorazowa opłata za rok z góry: 6500 zł
 • opłata semestralna: 3500 zł
 • opłata ratalna: 1000 zł (8 rat)

Nr konta

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:

WSM w Warszawie, BNP Paribas

91 1600 1462 1820 6340 1000 0010

z dopiskiem: opłata roczna Akademia Przywództwa, opłata semestralna Akademia Przywództwa, opłata ratalna Akademia Przywództwa

Terminarz

Studia odbywają się w systemie zaocznym

 

Zastrzegamy sobie prawo do rozpoczęcia studiów w drugim weekendzie zjazdowym czyli 5-6 listopada.

Semestr zimowy

23 X – Inauguracja

05-06 XI

26-27 XI

10-11 XII

14-15 I

28-29 I

11-12 II

25-26 II

Semestr letni

11-12 III
25-26 III
01-02 IV
08-09 IV
29-30 IV
13-14 V
27-28 V
03-04 VI

Paweł Kaczmarczyk

Senior Trener i Coach. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, (równoległe studia psychologiczne). Paweł Kaczmarczyk posiada doświadczenie dziennikarskie. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych problematyce bezrobocia, zarządzania personelem i psychologii pracy.


Paweł Kaczmarczyk specjalizuje się w szkoleniach dotyczących efektywnej komunikacji, coachingu, sztuki prezentacji, umiejętności trenerskich, zarządzania projektem, sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta i radzenia sobie ze stresem. Jako senior trener, konsultant i doradca zawodowy, projektuje i prowadzi ponadto szkolenia z zakresu negocjacji handlowych, autoprezentacji, twórczego rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, zarządzania zespołem oraz szkolenia integracyjne. Paweł Kaczmarczyk posiada także doświadczenie menadżerskie. Kierował zespołem trenerów na stanowisku Dyrektora Programowego.


Paweł Kaczmarczyk jako konsultant od kilku lat aktywnie sprzedaje usługi szkoleniowe, stąd posiada praktyczne doświadczenie w tym zakresie.


W ciągu 15-stu lat doświadczenia w branży HR Paweł Kaczmarczyk, zrealizował około 800 dni biznesowych projektów szkoleniowych, między innymi dla: AIG, Atantic, Baumit, BNP Paribas, Carrefour, Computerland, Continental Opony, Coca-Cola, DAF Trucks, Deutsche Bank, Eurocash, Ernst&Young, Henkel, Hestia, HIPP, ING NN, Invicta, Kotlin, Lisner, Leroy Merlin, Lukas Bank, Michelin, McBride, Najwyższa Izba Kontroli, Nokia, Orange, PKO BP, Polkomtel, Polpharma, PZU, Roche, Rządowe Centrum Legislacji, Siemens, Skanska, Storck, Schering-Plough, Szkoła Główna Handlowa, Tchibo, Trodat, Uniwersytet Warszawski, WSM, Whirlpool, Wydawnictwo G+J.